Przejdź do treści

RODZAJE KLEJÓW

RODZAJE KLEJÓW

Dostarczamy następujące rodzaje klejów:

KLEJE POLIURETANOWE 1C

Nasze kleje 1C-PUR mają 100% zawartość cząstek stałych. Prepolimer 1C reaguje i sieciuje z wilgocią z powietrza i podłoża, które ma zostać połączone. Nasze kleje charakteryzują się szerokim spektrum przyczepności do wielu różnych podłoży w połączeniu z wysokimi wartościami wytrzymałości, dzięki czemu znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (np. przemysł drzewny i meblarski, budownictwo, produkcja płyt warstwowych i panelowych, produkcja izolacji, produkcja przyczep i transport). Kleje 1C-PUR oferują następujące korzyści:

 • Odporność na wysoką temperaturę i bardzo wysoka odporność spoiny na wilgoć dzięki sieciowaniu;
 • Spienianie produktu umożliwia kompensację nierównych powierzchni podłoża;
 • Możliwość regulacji lepkości, prędkości sieciowania i stopnia spienienia kleju;
 • Możliwość nakładania ręcznego lub za pomocą wałka, dyszy lub natrysku.

KLEJE DYSPERSYJNE

Nasze kleje dyspersyjne PVAc i EVA znajdują różne zastosowania, np. w przemyśle drzewnym i meblarskim lub w przemyśle papierniczym i opakowaniowym. Są one dostępne jako systemy jedno- lub dwuskładnikowe spełniające normy DIN EN 204 i DIN EN 14257/WATT91. Nasze kleje dyspersyjne zapewniają następujące korzyści:

 • Dostosowanie do najbardziej zróżnicowanych wymagań;
 • Najwyższe bezpieczeństwo produktu dzięki wytrzymałości i odporności na ciepło;
 • Możliwość łączenia różnych materiałów, takich jak drewno, laminaty wysokociśnieniowe, folie, winyl i wiele innych.

Więcej informacji o naszych klejach dyspersyjnych do następujących zastosowań:

KLEJE TERMOTOPLIWE EVA

Nasze kleje termotopliwe EVA mają wiele zastosowań: na przykład w przemyśle drzewnym i meblarskim do klejenia lub oklejania krawędzi, albo w przemyśle graficznym do oprawy książek. Do każdego zastosowania znajdziecie Państwo odpowiedni klej. Nasze kleje oferują następujące korzyści:

 • Bardzo wysoka wytrzymałość;
 • Wysokie wartości wytrzymałości początkowej umożliwiające szybkie rozpoczęcie obróbki;
 • Doskonała przyczepność;
 • Wysoka stabilność termiczna;
 • Nieszkodliwość dla zdrowia;
 • Zrównoważenie ekologicznie.

Więcej informacji o naszych klejach topliwych EVA do następujących zastosowań:

KLEJE WRAŻLIWE NA NACISK (PSA)

Kleje wrażliwe na nacisk są trwałymi systemami klejowymi na bazie kauczuków syntetycznych (kopolimery blokowe styrenu; SIS, SBS, SEBS), które gwarantują trwałe i zamykane połączenia. Zachowują one swoją przyczepność nawet po schłodzeniu i nadają się szczególnie do podłoży trudnych do sklejenia. Kleje wrażliwe na nacisk znajdują zastosowanie w produkcji opakowań transportowych i wysyłkowych, etykiet, taśm klejących, klejów montażowych, jak również w produkcji materaców i tapicerki. Kleje wrażliwe na nacisk oferują następujące korzyści:

 • Bardzo wysoka początkowa stabilność;
 • Doskonała płynność;
 • Elastyczność połączenia;
 • Jednorodność i szybkie topienie;
 • Możliwość stosowania typowych metod nakładania (dysza, wałek lub natrysk wirowy).

Więcej informacji o naszych wrażliwych na nacisk klejach do następujących zastosowań:

KLEJE KAZEINOWE

Kleje kazeinowe są oparte na białkach i często są stosowane do etykietowania opakowań szklanych. Siła ich wiązania szybko rośnie po schłodzeniu, ponadto są one odporne na działanie wody lodowej i łatwe do usunięcia czystą wodą.

Nasze kleje kazeinowe oferują Państwu następujące korzyści:

 • Bezproblemowe procesy produkcyjne w rozlewniach;
 • Doskonała zmywalność opakowań wielokrotnego użytku: etykietę i klej można usunąć bez pozostałości;
 • W roztworze kaustycznym w myjkach do butelek nie powstają żadne nierozpuszczalne związki i nie tworzy się w nim piana z pozostałości kleju;
 • Produkt ekologiczny, brak podrażnień skóry i reakcji alergicznych;
 • Klej nadaje się do maszyn etykietujących o niskiej i wysokiej prędkości obrotowej;
 • Doskonała przyczepność do butelek mokrych i zimnych oraz odporność na kondensację;
 • Odporność na zmiany atmosferyczne, np. wahania temperatury, wilgotności i promieniowanie słoneczne;
 • Nie powoduje uszkodzeń części maszyn i nie utlenia się;
 • Zapewnia idealny wygląd sklejonego produktu.

Więcej informacji o naszych klejach kazeinowych do następujących zastosowań:

POLIURETANOWE KLEJE TERMOTOPLIWE

Podobnie jak kleje termotopliwe na bazie polimeru EVA, poliuretanowe kleje termotopliwe mają bardzo wysoką wytrzymałość. Dużą zaletą jest ich wysoka odporność termiczna, wymagana w krytycznych obszarach przemysłu meblowego (np. meble kuchenne). Kleje te są również stosowane w przemyśle opakowaniowym. Nasze kleje oferują następujące korzyści:

 • Wysokie wartości wytrzymałości początkowej umożliwiające szybkie rozpoczęcie obróbki;
 • Doskonała przyczepność;
 • Wysoka stabilność termiczna;
 • Nieszkodliwość dla zdrowia;
 • Zrównoważenie ekologicznie.

Więcej informacji o naszych poliuretanowych klejach termotopliwych do następujących zastosowań:

REAKTYWNE KLEJE TERMOTOPLIWE TYPU PUR

Nasze reaktywne kleje termotopliwe PUR mają 100% zawartość cząstek stałych i zachowują swoją wytrzymałość fizyczną po schłodzeniu, a następnie po chemicznym usieciowaniu wilgocią z powietrza i łączonego przedmiotu. Umożliwiają one wysokowydajną kontrolę procesu, a czasy otwarcia są zmienne i mogą być dostosowane do Państwa indywidualnych wymagań. Spektrum wydajności i specjalny profil właściwości poliuretanowych klejów termotopliwych umożliwiają ich zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu (np. przemysł samochodowy, drzewny i meblarski, filtracyjny, produkcja materiałów ściernych, płyt warstwowych i paneli, laminowanie płaskie, tekstylia techniczne, produkcja przyczep oraz transport). Reaktywne kleje termotopliwe PUR oferują następujące korzyści:

 • Możliwość sklejania szerokiej gamy podłoży;
 • Miękka i elastyczna spoina klejowa po sieciowaniu;
 • Wysoka wytrzymałość początkowa;
 • Bardzo wysoka odporność na temperaturę;
 • Wysoka odporność na mycie i hydrolizę;
 • Możliwość stosowania wielu metod aplikacji (aplikacja rolkowa, opryskowa, dyszowa itp.).

Więcej informacji o naszych reaktywnych klejach termotopliwych PUR do następujących zastosowań:

KLEJE SKROBIOWE

Nasze kleje skrobiowe nadają się do etykietowania suchych opakowań szklanych. Kleje te sprawdzają się zwłaszcza w procesach o niskich prędkościach, gdzie wymagany jest dłuższy czas wiązania. Kleje skrobiowe oferują następujące korzyści:

 • Stabilna jakość;
 • Wysoka przyczepność do celulozy i wielu porowatych podłoży drukarskich;
 • Klej nierozpuszczalny w olejach i lipidach;
 • Klej nietoksyczny i ulegający biodegradacji;
 • Klej odporny na działanie wysokiej temperatury.

Więcej informacji o naszych klejach skrobiowych do następujących zastosowań:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH KLEJACH