Przejdź do treści

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ + ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA RZECZ BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚCI

Zrównoważony rozwój stanowi dla nas zobowiązanie zarówni względem obecnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Ma to dla nas zasadnicze znaczenie, zarówno jeśli chodzi o zamówienia surowców, jak i produkcję oraz odpowiedzialność za produkty, biorąc pod uwagę różne aspekty. Prowadzimy długoterminowe inwestycje i, jako firma rodzinna, czujemy się odpowiedzialni za sukces naszych klientów, jak gdyb dotyczyło to nas samych. Poniższe środki stanowią część naszej filozofii całościowego zarządzania zrównoważonym rozwojem:   

 

  • Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw, biorąc pod uwagę ocenę zrównoważonego rozwoju względem zakupu strategicznych surowców
  • Obowiązkowy kodeks postępowania dotyczący wiążących interakcji w ramach transakcji biznesowych
  • Szerokie zaangażowanie społeczne, zwłaszcza w regionie Minden/Wschodnia Westfalia
  • Rygorystyczne normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, zarządzania energią oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Z przyjemnością udostępniamy naszą szczegółową ocenę lub sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.

Follmann Badania + Rozwój
Follmann Badania + Rozwój

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE I BEZPIECZEŃSTWO

Tylko odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych z myślą o przyszłych pokoleniach zapewni długotrwały sukces przedsięwzięcia oraz należyty stan środowiska naturalnego. Dzięki naszym produktom osiągamy też cele związane ze zrównoważonym rozwojem stawiane przez naszych klientów oraz użytkowników naszych produktów. W zakresie rozwoju produktów bierzemy pod uwagę nie tylko aspekty bezpieczeństwa produktów, ale też utrzymywanie stanu zasobów, wydajność energetyczną i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas produkcji oraz w całym cyklu życia produktu.

Surowce i procesy produkcyjne

  • Kompleksowa kwalifikacja surowców dotyczy jakości, bezpieczeństwa produktu, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego
  • Ciągłe doskonalenie poprzez spełnianie wymagań systemów certyfikacji jakości i zarządzania ochroną środowiska (ISO 9001, ISO 14001)

 

Produkty i bezpieczeństwo

  • Pierwszeństwo mają rygorystyczne normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa produktów i ochrony konsumenta
  • Odpowiedzialne wykorzystywanie energii zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania energią (ISO 50001)
  • Opracowywanie i produkcja farb drukarskich zgodnie z wytycznymi EuPIA i EuPIA-GMP (dobre praktyki produkcyjne)

ZAANGAŻOWANIE

Jako firma działająca w branży chemicznej jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności oraz wspieramy inicjatywę przemysłu chemicznego Responsible Care, która promuje odpowiedzialne działanie na rzecz bezpiecznej przyszłości.

Dołączając do CEFLEX, Follmann bierze udział w rozwiązaniach systemowych dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Współpraca, która składa się z różnych członków łańcucha wartości opakowań elastycznych, postawiła sobie za cel wniesienie pozytywnego wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym i likwidację gospodarki liniowej. Do 2025 r. współpraca wszystkich członków projektu powinna umożliwić skuteczne rozwiązania systemowe. Wspólnie zaangażowani członkowie opracowują zarówno specyfikacje projektowe dla elastycznych formatów opakowań przyjaznych konsumentom, jak i modeli biznesowych dla infrastruktur niższego szczebla.

Dr Rainer Follmann był członkiem-założycielem organizacji Förderkreis Umwelt future e.V. (zarejestrowanego stowarzyszenia promującego środowisko) oraz Umweltinitiative der Wirtschaft im Kreis Minden-Lübbecke (inicjatywy środowiskowej społeczności biznesowej w powiecie Minden-Lübbecke). Obie organizacje otrzymały Nagrodę Środowiskową Niemieckiej Federalnej Fundacji na rzecz Środowiska (Bundesstiftung Umwelt).

Zainteresowany?

Tak, zapoznałem się z polityką prywatności. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie w formie elektronicznej podanych przeze mnie danych, w tym danych kontaktowych, w celu realizacji mojego zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Moje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji mojego zapytania i nie będą przekazywane dalej bez mojej zgody. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość.
CAPTCHA To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.