Odpowiedzialne działanie na rzecz bezpiecznej przyszłości

Ochrona środowiska naturalnego jest bezwzględnie konieczna dla obecnych i przyszłych pokoleń. W firmie Follmann podjęliśmy się tego zadania i postrzegamy zrównoważone zarządzanie ekonomiczne jako koncepcję całościową na rzecz przyszłości.

W końcu długotrwały sukces naszej firmy zależy wyłącznie od odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych w interesie przyszłycch pokoleń. Dowiedz się więcej o naszej polityce zrównoważonego rozwoju!   

Jako firma zarządzana w sposób odpowiedzialny, dostarczamy naszym pracownikom niezbędne zasady prawidłowego i niezależnego postępowania. Nasz kodeks postępowania, który jest oparty na naszych zasadach i wartościach, określa oczekiwania Grupy jako pracodawcy oraz obowiązuje względem postępowania w kontekście transakcji biznesowych.

Nasza najnowocześniejsza infrastruktura w zakresie badań i rozwoju oznacza, że możemy zagwarantować bardzo wysoki standard produktów i jakości. Dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświaadczeniu, nasi pracownicy rozwiązują złożone problemy działając w interdyscyplinarnych zespołach i zapewniając rozwiązania dostosowane do każdego zadania. Jako że kwestia środowiska również jest bliska naszym sercom, odpowiedzialne korzystanie z energii w sposób zgodny z systemem zarządzania energią (ISO 50001) oraz zgodność z certyfikowanymi normami w zakresie jakości i środowiska (ISO 9001, ISO 14001) są dla nas oczywistością. Przez cały cykl życia produktu bierzemy również pod uwagę ochronę zasobów oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Nasz Złoty Status w EcoVadis udowadnia, że wyjątkowo dobrze radzimy sobie z wyzwaniami ekologicznymi i społecznymi. Należymy do pierwszych 10% najlepszych firm w branży, ocenionych przez EcoVadis.

W dokumencie pt. „2018 Sustainability Report” (Raport na temat zrównoważonego rozwoju) udzielamy naszym klientom, dostawcom, urzędom i wszelkim osobom zainteresowanym szczegółowych informacji na temat aktualnej sytuacji oraz środków stosowanych w zakresie ochrony środowiska.

 

ZAANGAŻOWANIE

Jako firma działająca w branży chemicznej jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności oraz wspieramy inicjatywę przemysłu chemicznego Responsible Care, która promuje odpowiedzialne działanie na rzecz bezpiecznej przyszłości. 

Dr Rainer Follmann był członkiem-założycielem organizacji “Förderkreis Umwelt future e.V.” (zarejestrowanego stowarzyszenia promującego środowisko) oraz “Umweltinitiative der Wirtschaft im Kreis Minden-Lübbecke” (inicjatywy środowiskowej społeczności biznesowej w powiecie Minden-Lübbecke). Obie organizacje otrzymały Nagrodę Środowiskową Niemieckiej Federalnej Fundacji na rzecz Środowiska (Bundesstiftung Umwelt).